+421 904 468 503 info@profuturion.sk

S nami sa môžete naplno sústrediť na Vaše podnikanie
A MY SA POSTARÁME O VAŠE ÚČTOVNÍCTVO A DANE


Spoľahlivosť. Kvalita. Orientácia na zákazníka.

SLUŽBY

 

Školenia a semináre

Prostredníctvom daňových poradcov a vyhľadávaných lektorov, dlhoročných odborníkov v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, Vám prinášame aktuálne informácie o zmenách právnych predpisov, postupoch a riešeniach v každodennej praxi vrátane odporúčaní na optimalizáciu daňového zaťaženia podnikateľských subjektov. Lektormi nami ponúkaných školení sú: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý a Júlia Pšenková. Kompletnú ponuku aktuálnych a pripravovaných školení nájdete na stránke www.topvzdelavanie.sk.

Poradenstvo

Potrebujete poradiť a neviete na koho sa obrátiť? Obráťte sa na nás  a urobíme všetko pre to, aby sme v najkratšom možnom termíne Váš problém vyriešili.
Ponúkame Vám poradenstvo v daňovej, účtovnej i mzdovej oblasti. Pomôžeme Vám pri rozhodovaní týkajúcom sa najvhodnejšej právnej formy podnikania, odporučíme Vám najvýhodnejší spôsob zdanenia príjmov fyzických alebo právnických osôb, navrhneme Vám spôsoby daňovej optimalizácie základu dane z príjmov, mzdových a odvodových nákladov, vykonáme revíziu Vašich daňovo neuznaných nákladov, posúdime miesto dodania tovaru alebo služby, nárok na uplatnenie odpočtu DPH alebo Vám poradíme účtovanie pri náročnejších účtovných prípadoch ako napr. predaj podniku, nepeňažný vklad a pod.. Poradenstvo poskytujeme vo forme písomného stanoviska, na osobnom stretnutí v našich priestoroch alebo po dohode priamo v priestoroch Vašej spoločnosti. Poradenstvo je zastrešené daňovými poradcami Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD. alebo Ing. Vladimírom Ozimým. Poskytovanie poradenstva zahŕňa aj asistenčné služby pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov alebo daňový audit, ako aj posúdenie správnosti vedenia účtovníctva.

Účtovníctvo a mzdy

Rešpektujeme osobitosti našich klientom a snažíme sa v spolupráci s nimi navrhnúť čo najvhodnejšiu formu vedenia účtovníctva tak, aby výstupy z účtovníctva slúžili k rozhodovaniu našich klientov (napr. účtovanie podľa stredísk, návrh vhodnej analytickej evidencie a pod.). Poskytujeme služby kompletného vedenia jednoduchého i podvojného účtovníctva pre platiteľov i neplatiteľov DPH, spracovanie miezd, evidenciu majetku, zásob, kontrolu úplnosti spracovávaných účtovných dokladov v súlade s platnými právnymi predpismi. Súčasťou spracovania miezd je vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti, ročného zúčtovania zdravotného poistenia, vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.

Daňové priznania

Súčasťou našich služieb je aj vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických i právnických osôb, k dani z motorových vozidiel a DPH. Ročne spracúvame stovky daňových priznaní k dani z príjmov fyzických aj právnických osôb. Ku každému z našich klientov pristupujeme individuálne, nakoľko každý klient má inú štruktúru dosahovaných príjmov (výnosov). Právnickým osobám, živnostníkom i nepodnikateľom ponúkame účinnú pomoc pri legálnej optimalizácii daňového zaťaženia. Poradíme Vám, ako znížiť daňový základ poskytnutím konzultácií ku všetkým druhom daní. Navrhujeme postupy na optimalizáciu daňových povinností vždy v súlade s platnou legislatívou.

Ak ste zaneprázdnený alebo ste mimo územia Slovenskej republiky Vaše daňové priznanie dokážeme spracovať bez nášho osobného stretnutia. Skontaktuje sa s nami cez e-mail a na všetko potrebné sa Vás spýtame. Ak budeme mať kompletné informácie, spracujeme Vám daňové priznanie a v elektronickej forme Vám ho zašleme na Váš e-mail. Stačí ho už len podpísať a doručiť na daňový úrad.

Prenájom priestorov

Ste novovzniknutá spoločnosť, spoločnosť ktorá hľadá spôsob ako znížiť svoje náklady alebo spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť cez internet
a nemáte vlastné priestory?  Žiaden problém, poskytneme Vám adresu pre umiestnenie sídla Vašej spoločnosti, pričom budú splnené všetky podmienky vymedzené legislatívnymi predpismi ako: označenie sídla spoločnosti obchodným názvom Vašej spoločnosti, prijímanie písomností a poštových zásielok zasielaných na adresu sídla spoločnosti, zabezpečenie kontaktu spoločnosti s verejnosťou a štátnymi orgánmi, umožnenie obchodných schôdzok
a stretnutí  v sídle spoločnosti za účelom jej obchodného vedenia. Službu firemného sídla poskytujeme v Bratislave – Petržalke na adrese Betliarska 22 alebo Budatínska 24.

Založenie i likvidácia spoločností

Okrem vedenia účtovníctva sa špecializujeme aj na obchodné spoločnosti (najmä spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditné spoločnosti) a ich zakladanie, zmeny vyplývajúce z potrieb spoločnosti až po likvidáciu spoločnosti. Zabezpečíme Vám kompletné služby tak, aby ste mali čo najmenej starostí
a neplytvali svojim časom, ktorý môžete využiť omnoho produktívnejšie než administratívou spojenou so založením alebo likvidáciou spoločnosti.

PREČO NAŠA SPOLOČNOSŤ?

 

TERMÍNY

Účtovníctvo, mzdy a dane sú oblasťou s nikdy nekončiacimi termínmi. Našim klientom sa snažíme vychádzať v maximálnej možnej miere v ústrety, zohľadňujeme ich potreby a berieme do úvahy ich urgentné požiadavky v maximálnej možnej miere. V prípade spracovania účtovníctva a miezd sledujeme a plníme všetky termíny tak, aby klient nemusel byť v strese so sledovaním svojich byrokratických povinností.

CENA

Ceny stanovujeme v závislosti od rozsahu poskytovaných prác. V prípade stálych klientov a klientov s väčším počtom účtovných dokladov, zamestnancov alebo potrebou rozsiahlejšieho poradenstva dohadujeme individuálne.

SPOKOJNOSŤ

Záleží nám na spokojnosti každého klienta, jeho istota v správnosti našich postupov a účtovníctva vedeného bez chýb je našim cieľom a zároveň satisfakciou. Vychádzame z faktu, že iba klient, ktorý sa na nás môže spoľahnúť, môže sa plne venovať svojmu podnikaniu. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa mu vyhovieť. Je pre nás samozrejmosťou v prípade potreby klienta usmerniť a v rámci poradenstva mu odporučiť alternatívne riešenia so zohľadnením možností legálnej daňovej optimalizácie.

KVALITA A DÔSLEDNOSŤ

Naša práca nás baví, a preto k nej pristupujeme svedomite a sme dôslední v detailoch. Klienta aicky upozorňujeme na chýbajúce doklady, nedostatky a nesprávnosti v predložených účtovných dokladoch.

O NÁS

 

História našej spoločnosti siaha až do roku 1995. Vyskúšali sme si podnikanie formou samostatne zárobkovej činnosti. V roku 2007 sme založili spoločnosť s ručením obmedzeným (ProFuturion accounting s.r.o.), ktorá dodnes plní svoju úlohy a ciele, na ktoré bola založená. Narastajúci počet klientov nás prinútil k rozdeleniu aktivít a založeniu ďalšej spoločnosti s ručením obmedzeným (Ing. FANTOZZI, s. r. o.), ktorá sa zameriava najmä na menších klientov – neplatiteľov DPH.

Našim zámerom nie je mechanické spracovanie Vašich dát a uprednostňovanie kvantity pred kvalitou. Chceme byť Vašim partnerom na každom kroku, preto sa snažíme byť Vašou oporou pri každom ekonomickom rozhodnutí a odporučiť pre Vás vždy optimálne riešenie
z ekonomického, účtovného a daňového hľadiska, pretože len správne rozhodnutia sú rozhodnutia do budúcnosti…

NÁŠ TÍM

Flexibilitou, zodpovednosťou, pracovitosťou, osobným prístupom a kvalitou poskytovaných služieb chceme pre našich klientov zabezpečiť pevné základy pre ich ďalší rast a rozvoj.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Konateľ, daňový poradca

Anna Tužinská 

Mzdová účtovníčka

Bc. Michaela Trubačová 

Účtovníčka

Ing. Silvia Remetová-Adamková 

Účtovníčka

Bc. Petra Vašková 

Účtovníčka, organizátorka odborných školení

REFERENCIE

 

 

 • 3oSoft, s. r. o.
 • ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o.
 • AZ pneu s. r. o.
 • Bio – Consult Slovakia, s.r.o.
 • DAPRO Consulting, s. r .o.
 • JP ELEKTROSERVIS, s.r.o.
 • KOMANDOR Slovensko a.s.
 • NATURA SIBERICA SLOVAKIA s. r. o.
 • Porada.sk, s.r.o.
 • Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 • POS Media Slovakia, s. r. o.
 • S.A.B. Slovakia s. r. o.
 • SETTE spol. s r.o.
 • Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
 • TISKO spol. s r. o.
 • Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
 • xSoft, s. r. o.

CENNÍK

Poradenstvo

 • Účtovné a daňové poradenstvo pre klientov, ktorým vedieme účtovníctvo 25 € / hod.
 • Účtovné poradenstvo pre klientov, ktorým nevedieme účtovníctvo: 35 € / hod.
 • Daňové poradenstvo pre klientov, ktorým nevedieme účtovníctvo: 90 € / hod. (prvá hodina poradenstva), 60 € (druhá a ďalšie hodiny poradenstva), 30 € / polhodina (každá, aj začatá polhodina poradenstva).

Spracovanie podvojného účtovníctva

 • Spracovanie podvojného účtovníctva pre platiteľa DPH od 0,80 € / položka (minimálna mesačná platba 35 €).
 • Spracovanie podvojného účtovníctva pre neplatiteľa DPH od 0,90 € / položka (minimálna mesačná platba 35 €).
 • Spracovanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve od 225 € / rok

Spracovanie daňových priznaní a výkazov

 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby od 75 € / rok
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby od 35 € / rok
 • Spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty od 35 € / mesiac (štvrťrok)
 • Spracovanie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty od 29 € / mesiac (štvrťrok)
 • Spracovanie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty od 25 € / mesiac (štvrťrok)

Ostatné služby

 • Firemné sídlo – od 15 € / mes.
 • Príprava účtovných dokladov (fotenie, triedenie, kontrola, urgovanie nedostatkov) 15 € / hod.
 • Ostatné administratívne práce 15 € / hod.
 • Zmeny v OR od 50 €
 • Založenie s. r. o. (bez registračných poplatkov do OR SR, prípadne ŽR SR) 150 €

KONTAKT

Kontaktujte nás

Pracovná doba

Pondelok: 09:00 – 18:00
Utorok: 09:00 – 18:00
Streda: 09:00 – 18:00
Štvrtok: 09:00 – 18:00
Piatok: 09:00 – 18:00

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa